První pomoc pro ZŠ

I v dnešní zvláštní době naše škola pořádá sérii přednášek pro žáky základních škol celého regionu. Náplň přednášek je uzpůsobena věku posluchačů, a především je doplněna takovými praktickými úkoly, které děti zvládnou (zavolání odborné pomoci, ošetření drobného úrazu, vyndání klíštěte).
Pokračovat budeme pochopitelně po znovuotevření škol.