Moderní učební pomůcky jsou pro nás prioritou

V letošním roce se nám podařilo pořídit nové modely a přístroje do učeben ošetřovatelství. Jedná se o nová nemocniční lůžka, antidekubitní matrace a modely lidských těl, na kterých se studenti zdravotnických oborů učí pečovat o nemocné, od hygienické péče až po polohování nemocných. Na těchto modelech se mohou učit a trénovat například i aplikace injekcí nebo odběrů krve. Dále pak ekg, injektomat a infuzni pumpu....na těchto přístrojích si vyzkouší své další znalosti a dovednosti. Jako další pomůcku jsme zakoupili model pro nácvik obvazování nohou po amputacích. Opět pro nacvičování a zdokonalování se v obvazové technice. Některé z uvedených pomůcek slouží i při akcích školy, které pořádáme pro mateřské školy z blízkého okolí. Pomůcky byly zakoupeny pro zdokonalování výuky ošetřovatelství.