Vánoční dárek pro všechny

Vzhledem ke složitosti uplynulého roku jsem se rozhodl jeho konec zpříjemnit vánočním dárkem všem deváťákům. Kapacita oborů mi umožňuje oznámit, že uchazeči o studium na naší škole pro školní rok 2021/2022 nebudou konat přijímací zkoušky.
Byl bych rád, aby tato informace nebyla chápána tak, že jim začínají prázdniny. Naši učitelé vnímají obtížnost distanční formy vzdělávání, kterou museli absolvovat, a jsou připraveni pomoct vyřešit případné nedostatky. Věřím, že odpovědným přístupem jich bude co nejméně.
V průběhu ledna se uskuteční dny otevřených dveří. O jejich termínu a formě budeme informovat.
Martin Hýbl, ředitel školy