Letní sportovní hry mládeže 2024

Ve dnech 28. – 30. 5. se naše škola účastnila posledních her v rámci letních sportovních her mládeže ve Varnsdorfu. Naši studenti náš reprezentovali ve florbalu, volejbalu, streetbalu a atletických disciplínách. Mimo jiné za zmínku určitě stojí úspěch našich děvčat ve volejbalu, kde získala krásné 2. místo. Atletické disciplíny nebyly vyhodnocovány jednotlivě, ale určitě je potřeba vyzdvihnout výkony Romana Škaryda, 3. místo skok daleký; Jakuba Vorlíčka, 2. místo vrh koulí; Natálii Lálišovou, 2. místo skok daleký a 4. místo běh 200m a Anetu Adámkovou, 2. místo vrh koulí. I díky těmto dílčím úspěchům jsme nakonec jako škola obsadili v celkovém hodnocení LSHM 2024 4. místo v kategorii děvčat a 7. místo v kategorii chlapců.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem studentům, kteří reprezentovali naši školu v rámci všech disciplín na LSHM 2024.

Ing. Petra Danková