Tagy
Tagy:

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

 

Nabídka oborů a kritéria hodnocení

* Praktická sestra – 5letý maturitní obor (dálková forma studia); počet přijímaných žáků - 30

* Praktická sestra - 4letý maturitní obor (denní forma studia); počet přijímaných žáků - 4

 

Soubory ke stažení (po otevření "celý článek" - dole)

* Základní informace o průběhu studia

* Kritéria praktická sestra dálkové studium

* Kritéria praktická sestra denní studium

* Tiskopis přihlášky (editovatelný)

* Lékařský posudek k přihlášce (pro PS denní i dálkovou formu studia stejný)

* Rozpis konzultací DS pro 1. ročník ve školním roce 2024/2025

 

Nejdůležitější informace k 3. kolu přijímacího řízení:

* od 28. 6. do 8. 7. 2024 - podání přihlášek na předepsaném formuláři (způsoby uvedeny níže)

* 12. 7. 2024 - odeslání pozvánek na mailovou adresu uvedenou na přihlášce

* 23. 7. 2024 - řádný termín (harmonogram bude upřesněn v pozvánce)

* 6. 8. 2024 - náhradní termín (možnost se zúčastnit pouze po omluvě neúčasti na řádném termínu,           
                  kterou uchazeč zašle na adresu knajflova.h@szds-oa.cz nejpozději 24. 7. 2024)

* 7. 8. 2024 – vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení
      - rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč na mailovou adresu uvedenou v přihlášce

* do 14. 8. 2024  - potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na adresu knajflova.h@szds-oa.cz

 

Způsoby podávání přihlášek

Na tiskopisu

* osobně (budova Františka Nohy, v pracovní dny od 7:00 do 13:00 h)

* mailem na adresu knajflova.h@szds-oa.cz

* poštou (8. 7. je posledním dnem na razítku podání)

 

Mgr. Ladislav Pokorný

ředitel školy

Informace pro žáky, rodiče a zákonné zástupce budoucích 1. ročníků

V souborech ke stažení jsou k dispozici:
* Základní informace k začátku školního roku dle oborů
* Informace o adaptačním pobytu
* Souhlas zákonného zástupce (Prohlášení zletilého žáka) s účastí na adaptačním pobytu
* Potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení ke zdravotnímu stavu - nutný pro účast na adaptačním pobytu, odevzdat prosím TU hned 2. září 2024
* Informace k ISIC kartě


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Nabídka oborů a kritéria hodnocení

* Obchodní akademie - 4letý maturitní obor (denní studium); počet přijímaných žáků - 3

 

Kritéria a způsob hodnocení ve 2. kole přijímacího řízení jsou v přiloženém souboru.

 

Nejdůležitější informace k 2. kolu přijímacího řízení:

* přihlášky ke vzdělávání se podávají od 21. 5. do 24. 5. 2024, 3 způsoby podávání přihlášek: elektronická přihláška; výpis ze systému a tiskopis se všemi přílohami

* uchazeči ve 2. kole JPZ nekonají, berou se v úvahu výsledky uchazečů dosažené při JPZ v 1. kole (12. a 15. dubna 2024)

* 21. června 2024 zveření ředitel školy výsledky 2. kola přijímacího řízení (ve škole a v informačním systému)

 

Veškeré informace k přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách Přijímačky 2024.

 

Mgr. Ladislav Pokorný

ředitel školy

První setkání s žáky a rodiči budoucích 1. ročníků

Přechod ze základní na střední školu znamená řadu změn a novinek. Aby vše proběhlo bez větších problémů, rádi bychom Vás pozvali na naše první společné setkání, které se uskuteční v úterý 18. 6. 2024 v 15:30 v budově Františka Nohy 959/6 (u pošty).

Seznámíme Vás s tím, co žáky čeká v prvních dnech nového školního roku a jaké budou předpokládané výdaje (učebnice atd.). Představíme třídní učitele a další zaměstnance školy. Zodpovíme případné dotazy. Se zájemci o ubytování si půjdeme prohlédnout domov mládeže.

Pokud Vám výše uvedený termín nevyhovuje, dejte nám vědět na adresu knajflova.h@szds-oa.cz a zkusíme najít termín jiný nebo informace předat v podobě e-mailu.

1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří se hlásí do 1. ročníku ve šk. roce 2024/2025

Nabídka oborů a kritéria hodnocení

* Obchodní akademie - 4letý maturitní obor (denní studium); počet přijímaných žáků - 30

* Praktická sestra - 4letý maturitní obor (denní studium); počet přijímaných žáků - 40

* Ošetřovatel - 3letý učební obor (denní studium); počet přijímaných žáků - 14

Po kliknutí na příslušný obor se dostanete na:

* veškeré informace o oboru

* kritéria a způsob hodnocení v 1. kole přijímacího řízení

* u oborů PS a OŠ na soubory ke stažení - povinné přílohy k přihlášce (lékařské posudky).

Další důležité informace k organizaci najdete po kliknutí na "celý článek".

1. kolo přij. řízení - Přihláška a přílohy k přihlášce

Přihlášku, přehled požadovaných příloh a formuláře ke stažení jsou k dispozici po kliknutí na "celý článek".

Lékařské posudky máme vlastní!

Archiv: