Termíny a informace k MZ 2021 - opravné EL a OA

Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021
(v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021)

Odevzdání seznamu literárních děl – 30. duben 2021

Didaktické testy – 24. 5. (MAT, ANJ), 25. 5. (CJL), 26. 5. (NEJ), podobný rozpis

Zpřístupnění výsledků DT ředitelům škol – 7. 6. 2021

Ústní zkoušky profilové části – 16. 6. 2021 (podrobný rozpis bude zveřejněn později)

Didaktické testy (mimořádný termín) – 7. – 9. 7. 2021
Platí pro ty, kteří ve standardní době konání DT byli nuceni být v izolaci, resp. karanténě v souvislosti s COVID19. Pro ostatní, kteří se nemohli DT zúčastnit, bude přicházet v úvahu až podzimní termín.

Další termíny (omlouvání, přihlašování, žádosti o přezkum atd.) najdete v metodice, na kterou jsem již odkaz zveřejnil.

V případě nejasností a dotazů se na mě obraťte.

Mgr. Bc. Martin Hýbl
ředitel školy