Tagy
Tagy:

Přihlášky k MZ

Všem žákům, kteří mohou v letošním školním roce maturovat, byly rozeslány do jejich e-mailových schránek přihlášky s dalšími pokyny. Pokud jste přihlášku nedostali, neváhejte mě kontaktovat.

MH

Maturitní zpravodaj

Cermat pro maturanty připravil přehledné informace.

OA - okruhy maturitních témat

V přiložených souborech naleznete témata k jednotlivým zkouškám.

ZA - okruhy maturitních témat

V přiložených souborech naleznete témata k jednotlivým zkouškám.

Snad už definitivně...

Snad už definitivně...

Milí maturanti,

včera jsme dostali do datové schránky metodiku k OOP k MZ. Do 19. 3. má MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma. Buďte tedy prosím trpěliví. Sice mou povinností je zveřejnit termíny konání MZ a seznámit vás s nimi nejpozději do 31. 3., ale budeme se snažit, aby to bylo na začátku příštího týdne.

Zároveň se dozvíte i další specifika, které letošní maturita přináší. Pokud byste se ale chtěli s touto metodikou seznámit sami, je k dispozici zde.

MH

Archiv: