Vzorové dokumenty

K maturitě

Seznam literárních děl

 

Žádosti pro naše žáky

Pokyny při vyplňování

vyplnit žlutě podbarvené údaje; poté zbývající tečky, podbarvení a případný text kurzívou smazat

pokud žádost píše zákonný zástupce, vyplňuje i žlutě podbarvené podtržené části

Způsoby doručení:

osobně řediteli školy (třídnímu učiteli)

poštou (nejlépe „Doporučeně“)

příloha mailu adresovaného řediteli školy (třídnímu učiteli)

 

Žádost o uvolnění z vyučování od třídního učitele
- bude-li požadovaná absence v rozsahu 1 až 2 pracovní dny

Žádost o uvolnění z vyučování od ředitele školy
- bude-li požadovaná absence 3 pracovní dny a delší

- součástí je i „Vyjádření třídního učitele“, které je přílohou k žádosti

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o doporučení na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Žádost o opakování ročníku

Žádost o prodloužení klasifikačního období
- nestihne-li žák ukončit ze závažných důvodů klasifikaci za dané pololetí do náhradního termínu stanoveného ředitelem školy, tj. do 31. 3. za 1. pololetí nebo do 31. 8. za 2. pololetí

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o změnu oboru vzdělání

Žádost o přerušení vzdělání

Oznámení o zanechání vzdělávání
- nejedná-li se o přestup na jinou školu

Omluva neúčasti na „dílčí části“ maturitní zkoušky

 

Žádosti pro uchazeče, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením (i na jiné škole)

Žádost o přestup
- je-li žadatel žákem jiné školy a žádá o přijetí k nám

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání
- není-li žadatel žákem (jiné školy) a žádá o přijetí k nám

Žádost o uznání dosaženého vzdělání
- výčet předmětů

Soubory ke stažení

clanky11666/seznam_literarnich_del.xlsx29 kBSeznam literárních dělVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/omluva_neucasti_na_dilci_maturitni_zkousce.docx16 kBOmluva neúčasti na dílčí maturitní zkoušceVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/oznameni_o_zanechani_vzdelavani.docx14 kBOznámení o zanechání vzděláváníVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_doporuceni_na_vysetreni_v_ppp.docx14 kBŽádost o doporučení na vyšetření v PPPVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_opakovani_rocniku.docx14 kBŽádost o opakování ročníkuVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_povoleni_ivp.docx14 kBŽádost o povolení IVPVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_prodlouzeni_klasifikacniho_obdobi.docx14 kBŽádost o prodloužení klasifikačního obdobíVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_preruseni_vzdelavani.docx16 kBŽádost o přerušení vzděláváníVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_prijeti_do_vyssiho_rocniku.docx14 kBŽádost o přijetí do vyššího ročníkuVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_uvolneni_z_telesne_vychovy.docx15 kBŽádost o uvolnění z tělesné výchovyVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_uvolneni_z_vyucovani_od_reditele_skoly.docx15 kBŽádost o uvolnění z vyučování od ředitele školyVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_uvolneni_z_vyucovani_od_tridniho_ucitele.docx14 kBŽádost o uvolnění z vyučování od třídního učiteleVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_uznani_dosazeneho_vzdelani.docx14 kBŽádost o uznání dosaženého vzděláníVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/zadost_o_zmenu_oboru_vzdelani.docx14 kBŽádost o změnu oboru vzděláníVloženo: 15. 01. 2021, 15:10h
clanky11666/dost_o_prestup.docx14 kBŽádost o přestupVloženo: 28. 11. 2022, 22:09h