Jak závěrečné zkoušky v roce 2021

Tak nám MŠMT představilo novou představu, jak budou vypadat maturitní a závěrečné zkoušky.

Asi nejzásadnější změnou je zredukování počtu zkoušek ze tří na dvě (praktickou a ústní).

Termíny ZZ:
10. 6. - praktická zkouška
15. 6. - ústní zkouška