Školská rada

Předseda: Mgr. Bc. Dana Křemenáková, DiS. - zástupce zaměstnanců školy

 

Členové:   Ing. Jaroslav Beran - zástupce zaměstnanců školy

                  Lucie Votípková - zástupce nezletilých žáků 

                  Rodion Artyushenko - zástupce zletilých žáků

                  Ing. Miroslav Vencl - zástupce zřizovatele

                  Ing. Ladislav Růžička - zástupce zřizovatele

  

Školská rada je zřízena podle školského zákona a mezi její hlavní pravomoci patří:

 

  • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat školní řád
  • podávat podněty k chodu školy
  • projednat návrh rozpočtu, inspekční zprávy ČŠI