Zdravotnické studijní obory Vyber si obor, který zachraňuje lidské životy

Praktická sestra

Praktická sestra

čtyřletý maturitní obor

KÓD OBORU
53-41-M/03

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

TYP STUDIA
Denní studium

Uplatnění absolventů:

› ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru,
› při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče,
› specializační studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Odborné kompetence

Absolvent provádí činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. (vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) Praktická sestra vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom mimo jiné může:

› odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
› provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
› zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
› provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
› podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely,
› sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
› provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
› podílet se na zajištění herních aktivit dětí,
› provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
› zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
› vykonávat činnost zubní instrumentářky,
› aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury.

Soubory ke stažení

1. kolo přijímacího řízení

clanky11748/ps_-_kriteria_a_zpusob_hodnoceni.pdf510 kBPS - Kritéria a způsob hodnocení 1. kola přijímacího řízeníVloženo: 15. 01. 2024, 18:00h
clanky11748/ps_-_lekarsky_posudek_k_prihlasce.pdf445 kBPS - Lékařský posudek k přihlášceVloženo: 15. 01. 2024, 18:01h
Ošetřovatel

Ošetřovatel

tříletý učební obor

KÓD OBORU
53-41-H/01

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední ukončené výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

TYP STUDIA
Denní studium

Uplatnění absolventů:

› práce v různých zdravotnických a sociálních zařízeních – nemocnicích, ošetřovatelských centrech, domácí ošetřovatelské péči, léčebnách dlouhodobě
nemocných, ústavech,
› sociální péče, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních pro seniory, hospicích apod.,
› nástavbové maturitní studium.

Absolvent ovládá

› komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka,
› rozdělování a podávání stravy,
› sledování stavu nemocných, příznaků nemoci,
› měření a záznam fyziologických funkcí,
› manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště,
› komunikaci s nemocnými,
› asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů,
› kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu.

Soubory ke stažení

1. kolo přijímacího řízení

clanky11750/os_-_kriteria_a_zpusob_hodnoceni.pdf469 kBOŠ - Kritéria a způsob hodnocení 1. kola přijímacího řízeníVloženo: 15. 01. 2024, 18:02h
clanky11750/os_-_lekarsky_posudek_k_prihlasce.pdf445 kBOŠ - Lékařský posudek k přihlášceVloženo: 15. 01. 2024, 18:02h
Praktická sestra

Praktická sestra

pětiletý maturitní obor

KÓD OBORU
53-41-M/03

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Pětileté studium

TYP STUDIA
Dálkové studium

Uplatnění absolventů:

› ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru,
› při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče,
› specializační studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Absolvent ovládá

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent (absolventka) připraven na činnost směřující k podpoře zdraví obyvatel,
prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům ve všech typech zdravotnických zařízeních. Studium dává široké teoretické
a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Odborné kompetence jsou stejné jako u čtyřletého studia.