Europass

EUROPASS 2023/2024

 

EUROPASS 2022/2023

Na následujícím odkazu najdete elektronickou podobu dodatků k maturitnímu vysvědčení k jednotlivým oborům a k vysvědčení o závěrečné zkoušce oboru ošetřovatel v různých jazykových mutací.

Dodatek poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem.

Více informací https://europass.cz/