Ekonomické studijní obory

Obchodní akademie

Obchodní akademie

čtyřletý maturitní obor

KÓD OBORU
63-41-M/02

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

TYP STUDIA
Denní studium

Uplatnění absolventů:

› podnikatelské sféře - ve výrobním podniku (technického i netechnického zaměření) - službách (bankovnictví, pojišťovnictví, dopravě, cestovním ruchu) - obchodě atd.,
› veřejné správě (úřadech státní správy a místní samosprávy).
› neziskovém sektoru (v příspěvkových organizacích a zařízeních, která se zabývají kulturou, sportem, vzděláním a volnočasovými aktivitami).

A to například jako ekonomové, účetní, finanční referenti, administrativní pracovníci, marketingoví referenti (v propagaci, tiskovém oddělení...).

Absolvent je ale také připraven

› rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
› pokračovat ve studiu na VOŠ či VŠ