SRPŠ

Výkonný výbor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) tvoří rodiče – zástupci jednotlivých tříd všech oborů školy, kteří se schází 2x za školní rok, a to v listopadu a v dubnu.

Funkce ve výboru je dobrovolná a rodiče se na schůzi scházejí ve svém volném čase.

Pracují bezplatně bez nároku na odměnu!! 

Výbor SRPŠ se řídí platnými stanovami, má svého řádně zvoleného předsedu a je zaregistrováno u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Příspěvek 400 Kč je  na celý školní rok.

Využití finančních prostředků: příspěvky třídám a financování ostatních akcí pořádaných školou, ocenění nejlepších studentů apod.

Dále využívá dotací poskytnutých MěÚ Rumburk na pořádání různých projektů školy pro děti z MŠ a ZŠ  Rumburka.

Jakékoli dotazy k práci SRPŠ z. s. volejte na číslo 412 332 516 - Ivana Votípková.