SRPŠ

Výkonný výbor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) tvoří rodiče – zástupci jednotlivých tříd všech oborů školy, kteří se schází 2x za školní rok, a to v listopadu a v dubnu (v době konání třídních schůzek).

Funkce ve výboru je dobrovolná a rodiče se na schůzi scházejí ve svém volném čase.

Pracují bezplatně bez nároku na odměnu!! 

Výbor SRPŠ se řídí platnými stanovami, má svého řádně zvoleného předsedu a je zaregistrováno u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Způsoby financování

* roční příspěvek 400 Kč na celý školní rok

* dotace poskytnuté městem Rumburk na pořádání různých projektů školy pro děti z MŠ a ZŠ  Rumburka

Čerpání

* 150 Kč je určeno na společné akce školy (např. sportovní a jazykové soutěže - ocenění, doprava ...; školní soutěže - vánoční ....)

* 250 Kč čerpají žáci pro třídní akce (např. školní výlety, návštěvy divadla ...)

 

Jakékoli dotazy k práci SRPŠ z. s. volejte na číslo 412 332 516 - Ivana Votípková.