Tagy
Tagy:

Stipendia pro žáky oboru Praktická sestra

V přiloženém letáku jsou veškeré informace.

Setkání s rodiči a žáky budoucího prvního ročníku

Setkání s rodiči a žáky budoucího prvního ročníku

Milí žáci budoucího prvního ročníku, vážení rodiče a zákonní zástupci,

těší nás, že jste odevzdali zápisový lístek právě na naši školu. Věříme, že nové znalosti a dovednosti vám pomohou ve vašem budoucím životě.

První společné setkání
Přechod ze základní na střední školu znamená řadu změn a novinek. Aby vše proběhlo bez větších problémů, rádi bychom Vás pozvali na naše první společné setkání, které se uskuteční v úterý 27. 6. 2023 v 15:30 v budově Františka Nohy 959/6 (u pošty).
Seznámíme Vás s tím, co žáky čeká v prvních dnech nového školního roku a jaké budou předpokládané výdaje (učebnice atd.). Představíme třídní učitele a další zaměstnance školy. Zodpovíme případné dotazy. Se zájemci o ubytování si půjdeme prohlédnout domov mládeže.
Pokud Vám výše uvedený termín nevyhovuje, dejte nám vědět na adresu knajflova.h@szds-oa.cz a zkusíme najít termín jiný nebo informace předat v podobě e-mailu.

Úspěch v národní překladatelské soutěži středoškoláků

Úspěch v národní překladatelské soutěži středoškoláků

Obrovského úspěchu dosáhla v českém kole překladatelské soutěže Juvenes Translatores žákyně třetího ročníku Lucie Gažiová.

Z 60 účastníků z celé republiky bylo vyhlášeno nejlepších deset, ze kterých hned osm bylo z gymnázií a dva z odborných škol. Lucka se umístila na vynikajícím šestém místě. Toto umístění je o to cennější, že na místech před ní byli právě pouze žáci z gymnázií.

Lucce byla za vzornou reprezentaci školy udělena pochvala ředitele školy a současně jí byla předána finanční odměna s drobnými dárky.

Celý článek na oficiální internetové stránce Evropské unie si můžete přečíst zde.

Přijímačky nanečisto - trochu jinak

Přijímačky nanečisto - trochu jinak

Milí uchazeči o studium na střední škole,

jsme si vědomi, že máte respekt z přijímacích zkoušek. Přicházíme tedy s konceptem, který by vám mohl pomoci s jejich co nejlepším zvládnutím.

Především nenabízíme pouze zadání testů a jejich vyhodnocení. U nás si nejdříve napíšete zkrácenou verzi testu s úlohami, s nimiž byste mohli mít pravděpodobně největší problémy (dle rozboru výsledků z minulých let). Po krátké přestávce si pak společně se zkušenými vyučujícími každou úlohu rozeberete, ukážete si správný postup a řešení, případně chyby, které byste mohli udělat. Konec bude patřit stanovení nejvhodnější strategie a taktiky, abyste dosáhli maximálního počtu bodů.

Předměty jsou rozděleny, protože někteří z vás mohou volit pouze jeden z nich. Termíny a kontakt na registraci najdete v přiloženém letáku. Maximální počet uchazečů na každý termín je 30. Pokud by termíny nestačily, jsme připraveni přidat další.

Těšíme se na vás. A abychom nezapomněli – vezměte si s sebou povolené pomůcky :-)

Martin Hýbl

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Milí žáci, vážení rodiče,

snažili jsme se Vám nabídnout termín, který bude vyhovovat především Vám, ale obracelo se na nás stále více zájemců a požadovali konkrétní termín. Vyšli jsme jim tedy vstříc a přicházíme s daty 8. 12. 2022 a 17. 1. 2023 od 8:00 do 16:00. První z termínů je shodný s jinou střední školou v Rumburku, abyste si mohli v případě zájmu prohlédnou v jednom dni obě školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu na adrese Fr. Nohy 959/6. Samozřejmě i nadále nabízíme možnost individuální návštěvy.

Mgr. Bc. Martin Hýbl
ředitel školy

Stipendia pro naše žáky

Žáci oboru praktická sestra mohou již v průběhu studia získat finanční podporu. Jednak díky motivačnímu programu pro střední školství v ÚK, kdy při splnění podmínek lze získat až 7 500,- korun (v závislosti na ročníku).

Další možností pro žáky 4. ročníku je v rámci stipendijního programu dosáhnout na 30 000,- korun.

Výuční list, maturitní vysvědčení a titul za 6 roků

Výuční list, maturitní vysvědčení a titul za 6 roků

Ano, od 1. září to nebude problém. MŠMT spouští pokusné ověřování stupňovitého propojení u zdravotnických oborů. A naše škola se tohoto projektu samozřejmě zúčastní.

Prakticky to znamená, že uchazeč nastoupí do prvního ročníku maturitního oboru Praktická sestra s lehce upraveným vzdělávacím programem. Na konci třetího ročníku bude mít možnost, bude-li chtít, vykonat závěrečnou zkoušku a v případě úspěchu získá výuční list v oboru Ošetřovatel.

Za rok pak přijde na řadu standardní maturitní zkouška.

Pokud se rozhodne pokračovat ve studiu oboru Všeobecná diplomovaná sestra na VOŠ, bude moci nastoupit do druhého ročníku a titul DiS. získat ve zkrácené formě již po dvou letech. Rozhodně příjemné je, že toto studium bude probíhat v nedalekém Varnsdorfu.

Věříme, že tato forma ještě více zatraktivní studium zdravotnických oborů, které nabízíme. Kromě těchto oborů mohou uchazeči na naší škole studovat i mezi zaměstnavateli stále žádaný maturitní obor Obchodní akademie.

Očkovací centrum v Rumburku dostalo pochvalu

Očkovací centrum v Rumburku dostalo pochvalu

Na konci minulého týdne navštívil Očkovací centrum Krajské majetkové, p. o. středisko Lužické nemocnice Rumburk hejtman Jan Shiller. S prací centra byl velmi spokojen a nešetřil slovy chvály.

A není se co divit. Vše funguje pod vedením Kateřiny Hakimi jak dobře namazaný stroj. Jsem moc rád, že jedním z koleček je i tým odborných učitelek naší školy. Jejich pomoc s očkováním proti Covid 19 v regionu je nenahraditelná. S administrativou současně pomáhají žákyně třetího ročníku.

Díky nim se počet očkovaných navýšil až na stávajících průměrných 340 zájemců denně. K dnešku bylo aplikováno již 8 100 dávek vakcíny (je používána očkovací látka firmy Pfizer BioNtech). A co já osobně považuji za veliký úspěch je skutečnost, že díky používané logistice centra nebyla vyhozena jediná dávka vakcíny (pokud dojde k naředění, musí dojít k aplikaci do určité doby, což především velkokapacitní centra nejsou schopna zajistit).

Od kolegyň tu mám jedno poselství:
Občané Šluknovského výběžku registrujte se k očkování proti Covid 19.

Mgr. Bc. Martin Hýbl, ředitel školy

Jsme fakultní škola

Jsme fakultní škola

Na konci loňského roku jsme také dostali dárek, a to v podobě získání statutu Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Osvědčení jsme převzali z rukou děkana doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc.

Po spolupráci, která probíhá již několik let s Metropolitní univerzitou Praha a kterou využívají především žáci ekonomických oborů, si tak přijdou na své i zdravoťáci. Předpokládá se, že budou moci využít jednak technické vybavení fakulty (např. různé druhy simulátorů nebo třeba virtuální operační stůl, který nám byl předveden při převzetí osvědčení), jednak personální kapacity.

O celé akci se zmiňuje i web FZS UJEP  a první společnou akcí může být on-line Den otevřených dveří.

Archiv: