Možnost prohlídky

Pokud jste nestihli Den otevřených dveří, nabízíme vám možnost domluvit si individuální termín na e-mailu pokorny.l@szds-oa.cz nebo na mobilu 606 878 957. Totéž platí pro prohlídku Domova mládeže.