Termíny a informace k MZ 2021 - 4.ZA + opravné

Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021
(v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021)

Podmínkou konání MZ v jarním termínu je ukončené první pololetí nejpozději do 31. 3. 2021.

Odevzdání seznamu literárních děl – 30. duben 2021

Přihlášení k dobrovolnému konání ústních zkoušek z CJL nebo cizích jazyků písemně nebo prostřednictvím e-mailu – 30. duben 2021

Potvrzení o odpracovaní 160+ hodin (pouze pro současné žáky 4.ZA) – 17. 5. 2021
Dokument bude na úředním papíře s jednoznačnou identifikací žáka, formou vztahu mezi zařízením a žákem (DPP, DPČ, dobrovolnictví), období výkonu práce (od – do), časový rozsah prací (počet hodin), razítko, jméno a podpis odpovědné osoby. Uznatelný bude pouze originál dokumentu (kopie, scan nebo e-mailová zpráva není uznatelné potvrzení!).

Vydání vysvědčení – 21. 5. 2021

Didaktické testy – 24. 5. (MAT, ANJ), 25. 5. (CJL), 26. 5. (NEJ), podrobný rozpis
Pokud žák 4.ZA splňuje 160+ odpracovaných hodin a přesto bude chtít DT vykonat, musí se k dané zkoušce přihlásit nejpozději den před jejím konáním. Lze zvolit pouze některý. Hodnocení u žáka, který DT nebude konat, je určeno na základě průměru z odpovídajících předmětů. Hodnocení u žáka, který bude DT konat dobrovolně, se bere vždy to lepší (prospěch z DT nebo průměr). V případě neúspěchu se hodnocení vypočítá z průměru a opravná zkouška se již nekoná.

Praktická MZ – 31. 5. – 4. 6. 2021

Zpřístupnění výsledků DT ředitelům škol – 7. 6. 2021

Svatý týden – 7. – 11. 6. 2021

Ústní zkoušky profilové části – 14. – 16. 6. 2021 (podrobný rozpis bude zveřejněn později)

Didaktické testy (mimořádný termín) – 7. – 9. 7. 2021
Platí pro ty, kteří ve standardní době konání DT byli nuceni být v izolaci, resp. karanténě v souvislosti s COVID19. Pro ostatní, kteří se nemohli DT zúčastnit, bude přicházet v úvahu až podzimní termín.

Další termíny (omlouvání, přihlašování, žádosti o přezkum atd.) najdete v metodice, na kterou jsem již odkaz zveřejnil.

V případě nejasností a dotazů se na mě obraťte.

Mgr. Bc. Martin Hýbl
ředitel školy